Akkoord met matrasfabrikanten over recycling

April 2020:

Elk jaar worden in Nederland ruim 1,5 miljoen matrassen afgedankt. Deze afvalberg zou het veld van de Johan Cruijff ArenA kunnen vullen tot aan het dak. Bij de inzameling en recycling van matrassen zijn de afgelopen jaren de nodige knelpunten geconstateerd.

In ruim een kwart van de gevallen wordt een oud matras nog aan de straat gezet; in totaal jaarlijks naar schatting zo’n 370.000.

Dit is problematisch, omdat een matras schoon en droog moet zijn om gerecycled te kunnen worden.

73 % van de Nederlanders zegt dat vervoer naar de milieustraat lastig te organiseren is en de helft geeft aan dat op straat zetten eenvoudigweg gemakkelijker is.

Met de producenten van matrassen heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu) op 15 April jl. een akkoord bereikt over het aangaan van een vrijwillige producenten-verantwoordelijkheid.

Van Veldhoven: "Producenten realiseren een systeem waarmee matrassen die bij consumenten vrijkomen, worden ingezameld en gerecycled. Daarbij is als doel gesteld om de hoeveelheid gerecyclede matrassen te laten stijgen van 35 % in 2020 tot 75 % in 2028. Producenten dragen hiervan de kosten. Zij zijn tevens bezig met het opzetten van een uitvoeringsorganisatie, die de inzameling bij grote verkooppunten en milieustraten gaat faciliteren. Ik ben voornemens het door producenten opzette systeem algemeen verbindend te verklaren, zodat alle producenten op de Nederlandse markt meedoen. Het systeem moet met ingang van 2021 operationeel zijn.

Ook is in samenwerking tussen producenten en andere ketenpartijen de recyclingcapaciteit in Nederland verhoogd.

Tot slot wordt door producenten een matrasetiket en –label ontwikkeld, waarmee de consument bij het aankopen van een

nieuw matras wordt geïnformeerd over de toegepaste materialen en de duurzaamheid.”